Naš portal ekskluzivno objavljuje dva priložena članka koja su u tiskanom obliku izašla u prošlom i ovomjesečnom broju časopisa VERITAS – Glasnik sv.Antuna Padovanskog, budući da je sadržaj osvrta direktno vezan za ljude našeg kraja, koji ne znajući, i dalje slijede navedeno krivovjerje. Radi se o tzv. „Crkvi Isusa Krista svega svemira“ i Fondaciji „Utvrda Bezgrešne“ koje svoju bazu imaju na području Bijakovića.

1. dio: "Crkva Isusa Krista svega svemira"

Odgovaramo na upitčitateljice koja je molila osvrt na kontroverzne "objave" sadržane u knjizi Hod novog naroda u izdanjuFondacije "Utvrda Bezgrešne".
Josip Blažević

Osnivač "Crkve Isusa Krista svega svemira", nove sekte iz domaće radinosti, bivši je franjevac i svećenik Tomislav Vlašić, rođen 1942. godine u Sovićima (BIH), otpušten iz svećeničkog staleža 2009. zbog moralnih i doktrinarnih zabluda, uz apsolutnu zabranu poučavanja kršćanskognauka, promicanja ikakvog kulta ilisudjelovanja u radu bilo kakvih udruga, te mu je pod prijetnjom izopćenja zabranjeno davanje ikakvih izjava, osobito vezanih uz fenomen Međugorja, ali se isti naloženih mu zabrana nije pridržavao. U Međugorju se zatekao od samih početaka međugorskih ukazanja kao duhovni vođa vidjelaca. Uz pomoć vidjelice Marija Pavlović 1987. godine, zajedno s Njemicom Agnesom Heupel, osniva mješovitu muško-žensku zajednicu "Kraljice mira, potpuno tvoji: po Mariji k Isusu", uvjeravajući da to čini po Gospinom nalogu. Vidjelica Marija Pavlović kasnije je demantirala Vlašićevu tvrdnju da je nalog došao od Gospe. Vlašić podiže svoj samostan u Međugorju i drugim mjestima u inozemstvu, uvjeren u povjereno mu božansko poslanje, da je nebeskim interventom izuzet od crkvenog autoriteta i stavljen pod neposrednu Isusovu vlast. Osobno kanalizira "poruke" od Isusa, "Majke čovječanstva" i nebeske hijerarhije, zajedno s laikinjom Stefanie Caterinom, njegovom aktualnom zamjenicom i također medijem koja kanalizira kontroverzne "objave".

Ljudi na drugim planetima

Vlašićeva teološka kozmologija iznjedrila je ekleziologiju koja poslanje Crkve proširuje na sav svemir jer su, prema njegovim objavama, ljudi nastanjeni diljem svemira, i po drugim planetima, što pokrepljuje Pavlovim riječima: "Uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji" (Ef 1,10). U dokumentu o proglašenju postojanja "Crkve Isusa Krista svega svemira" Vlašić pojašnjava: "Postoje tri svemira: visoki svemir, srednji svemir i niski svemir. Svaki od njih nastanjen je ljudima koji su naša braća, stvorena poput nas na sliku i priliku Božju. Oni žive na vrlo različitim planetima. Zemlja se nalazi u niskom svemiru."

Priznaje vjeru u Presveto Trojstvo. Naučava da je Bog u početku stvorio mali narod sastavljen od više ljudskih parova, između kojih neki nisu počinili istočni grijeh, pa nastanjuju "visoki svemir". "Srednji svemir" pripao je kolebljivima, a "niski svemir" nama ljudima, koji smo poslušali Lucifera i zauzeli neprijateljski stav prema Bogu. Zato Bog šalje svoga Sina baš na Zemlju da otkupi ljude svih triju svemira. Vlašićevci, nadalje, naučavaju da će Isus Krist uvesti u "novo stvaranje" sve one koji mu budu vjerovali, neovisno kojem planetu pripadali. Stoga Crkva, prema Vlašiću, ima poslanje "naviještati spasenje ne samo čovječanstvu na Zemlji nego i ljudima u cijelom svemiru. Naime, osim čovječanstava vjernih Boguod početka, ostala čovječanstva bila su u neznanju glede spasiteljskog djela Isusa Krista; ostajala su u tami i u patnji, pritisnuta djelovanjem zla". Grijeh Crkve je u neposluhu Bogu, što je svoje evangelizacijsko poslanje ograničila isključivo na Zemlju, zanemarila je postojanje bića na drugim planetima, makar su oni posjećivali i apostole.

Milenarističkaprekretnica

Prekretnicu u povijesti, nastavlja Vlašić, predstavlja jubilarna dvijetisućita godina, u kojoj je Bog "jako ubrzao svoj plan kako bi poveocjelokupno čovječanstvo Isusu Kristu". Preko Gospinih ukazanja u Fatimi i Međugorju, nastavlja Vlašić, Bog "službenu Crkvu" poziva "da proglasi postojanje ljudi u svemiru" i da svim narodima svemira počne naviještati spasenje. Crkva se oglušila na spomenutu Božju zapovijed pa je Bog 2004. godine providio tri izvanredna sredstva: "Centralnu Jezgru, anđele i braću vjernu Bogu iz svemira". "Centralna Jezgra", okosnica Vlašićeva nauka, sastavljena je od pedesetak bića iz cijeloga svemira, ljudi i duhova, među kojima su sa Zemlje odabrani Tomislav Vlašić i Stefani Caterine, te "Centralna Jezgra" preuzima evangelizacijsku funkciju Crkve na Zemlji. Na čelo "tri izvanredna sredstva" Bog je postavio sv. Mihaela arkanđela kao preteču ponovnoga Kristovog dolaska.

Godine 2012. Bog je Crkvi pružio posljednju šansu da se primi evangelizacije cijelog svemira, a Papa prizna postojanje života u svemiru. Kako se Crkva i opet oglušila o Božju zapovijed, 2013. godine Bog je stanovnicima "visokog svemira" povjerio evangelizaciju srednjeg i niskog svemira, koju su oni uspješno završili 2017. godineuz potporu anđela i "Centralne Jezgre". "Tako se u svemiru stvorio jedan narod koji prepoznaje Trojedinog Boga kao jedinog i pravog Boga, te prihvaća Isusa Krista kao Sina Božjeg i Spasitelja. Ovaj narod je živ i djelotvoran."

Na Duhove 20. svibnja 2018. godine Tomislav Vlašić i Stefania Caterina objavljuju što se dogodilo na Duhove 2016. godine: "Duh Sveti je sjedinio ovaj narod na Zemlji sa narodom prisutnim u svemiru da bi od njih napravio samo jedan narod (Iv 10, 16), bez ikakvih barijera i podjela u duhu. Ovaj narod prisutan na Zemlji i u svemiru, bio je izričito pokazan od samog Isusa i od Blažene Djevice Marije kao "CRKVA ISUSA KRISTA SVEGA SVEMIRA". Kao članovi centralne Jezgre mi vam naviještamo i svjedočimo prisutnost i djelovanje oveCrkve. Misija spomenute crkve bila bi:

• prikazuje se Bogu,po Bezgrešnom Srcu Marijinu, sve dok sve stvoreno ne bude uglavljeno u Isusu Kristu;
• živi kozmičku Pedesetnicu, podlaže se Božjemautoritetu i zakonima Duha, sve dok cjelokupnočovječanstvo svemirane bude sjedinjenou Duhu Svetom i neformira samo jedan narod;
• zrači trojstvenu siluna čovječanstvoi na sve stvoreno;
• čeka i priprema slavniKristov dolazak da bi s njim ušla u novo stvaranje;
• prepoznaje i proglašavaBlaženu Djevicu Mariju,Kraljicu i Majku svega svemira i živi u jedinstvus njezinim Srcem;
• naviješta smrt Gospodinovui proglašava njegovouskrsnuće, živo sudjelujućiu euharistijskoj Žrtvi;
• trudi se živjeti prematri stupa Kraljevstva Božjeg:
1) prikazanje života Bogu,po Bezgrešnom Srcu Marijinu;
2) bezgrešnost ilicjelovitost života;
3) sveopće zajedništvo;
• prepoznaje i prihvaćatri izvanredna sredstvate živi s njima u zajedništvu, što je nužan uvjetza sveopće zajedništvo.

Zaključak

Iz navedenog razvidno je da "Crkva Isusa Krista svega svemira", ma koliko se referirala na Katoličku crkvu, crkvene dokumente i Gospina ukazanja u Fatimi ili Međugorju, predstavlja odmak od katoličkog pravovjerja, njezin osnivač Tomislav Vlašić iz svećeništva je otpušten zbog svojih moralnih i dogmatskih zastranjenja, zbog čega de facto možemo govoriti o novoj sekti čiji nauk, objave i literatura, nisu pomirljivi s katoličkim vjerovanjem. Milenarističke aspiracije, divinizirana evolucija, vjera u vanzemaljce, kanalizirane objave od "Majke čovječanstva" i drugih entiteta, neki su od elemenata koji "Crkvu Isusa Krista svega svemira" čine bliskom miljeu New agea.

2. dio: Fondacija "Utvrda Bezgrešne"

fra Josip Blažević

Osvrnuti se želimo na kontroverzne tvrdnje iz knjige "Hod novog naroda" u izdanju Fondacije "Utvrda Bezgrešne".

U ljetnom dvobroju Veritasa predstavili smo "Crkvu Isusa Krista svega svemira", a ovdje želimo predstaviti "Utvrdu Bezgrešne", koja je s njome neraskidivo povezana.

U uvodu knjige "Hod novog naroda" stoji da autori žele predstaviti kratki sažetak vrijednosti njihovoga hoda koje izviru iz Evanđelja, iz nauka Katoličke crkve, i iskustava svetog Franje i svete Klare Asiške, čemu ne bismo imali što prigovoriti kada ne bi bilo dodataka, kontroverznih privatnih objava, čiji sadržaj nije u skladu s ranije navedenim izvorima.

U prvom poglavlju knjige stoji da je Fondacija "Utvrda Bezgrešne" osnovana 22. veljače 2005. godine s ciljem "promicanja ljudske osobe i kršćanskih vrijednosti u duhu poruke Kraljice Mira iz Međugorja te misli i djela Tomislava Vlašića" (str. 9). Više o djelu bivšeg franjevca i svećenika Tomislava Vlašića, otpuštenog iz svećeničke službe zbog moralnih i doktrinarnih zabluda, pisali smo u prošlom broju Veritasa.

Cilj Fondacije nije samo vršenje određenih aktivnosti, nego je prije svega formiranje jednoga "novog naroda", koji se osjeća sastavnim i živim dijelom Božjeg djelovanja u ovom vremenu, a koji tvore novuCrkvu pod imenom "Crkva Isusa Krista svega svemira".

U nastavku (str. 10) slijedi opis povijesti nastanka Fondacije, sa svrhom priprave puta ponovnom dolasku Isusa Krista: "Započela je u Međugorju, razvijala se tijekom godina kroz jedan precizan hod, zacrtan od Boga kroz život i djelo Tomislava Vlašića i Stefanije Caterine. Bog ih je sjedinio u pogledu zajedničkog poslanja, da objave plan i Božje djelovanje za ova vremena, kako bi pripremili Božji narod, njegovu Crkvu, na slavni Kristov dolazak koji će označiti početak novog stvaranja". Osniva zajednicu laika "Kraljice Mira, potpuno tvoji - po Mariji k Isusu".

Godine 1994. godine u Vlašićevu zajednicu stupa i Stefanija Caterina, od najranijeg djetinjstva obdarena viđenjima Isusa i unutarnjim govorom. Stefanija i Vlašić na sebe preuzimaju kozmičku misiju uglavljenja u Kristu svega svemira. "U 2004. godini, Isus poziva Oca Tomislava i Stefaniju da postanu članovi Centralne Jezgre", koja će Vlašića odvesti u napuštanje Katoličke crkve, koje će on prokomentirati sljedećim riječima: "Prikazao sam svoj život Isusu po Mariji. On mi je pokazao službu koju trebam vršiti u planu uglavljenja u Kristucijelog svemira i ne mogu se povući. Idem naprijed, poslušan Njemu, s dužnim poštovanjem prema hijerarhijskoj Crkvi".

Zajednički zaključak ovoga čudnog para jest da ih je Isus izveo iz Crkve, razriješio posluha crkvenoj hijerarhiji i stavio "direktno pod svoj autoritet, kako bi mogao vršiti svoju službu u Centralnoj Jezgri", makar će, kojeg li paradoksa, ponavljati kako je njihova misija postati "novi kvasac u krilu Božjeg naroda koji je njegova Crkva" (str. 14.). Slično svjedoči i Stefani Caterina da joj je2007. godine Isus objavio: "Sve do danas tražio sam od tebe da budeš poslušna biskupu. To si i učinila i prikazala mi svoje patnje, kao što sam od tebe i tražio. No sada te odrješujem od ove veze i stavljam te pod svoj direktni autoritet. Želim da Božji plan koji sam ti objavio u ovim godinama bude proglašen svim ljudima dobre volje, budući da ga autoritet Crkve nije prihvatio. Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve; a ti idi i slijedi me".

Njih dvoje 14. veljače 2007. zajedno se nastanjuju u Finale Ligure, u Italiji, u vlasništvu Fondacije "Utvrda Bezgrešne", odakle kanaliziraju apokaliptičke objave od navodnog Isusa, anđela i drugih entiteta. Kanalizirane poruke objavljuju u izdanju vlastite izdavačke kuće "Luci dell'Esodo" (Svjetla Izlaska) u Italiji, i "Markras" u Međugorju. Imaju i vlastite web-stranice talijanske (www.versolanuovacreazione.it) i hrvatske (www.premanovomstvaranju.org). Stožer njezinih objava je poslanica Efežanima (Ef 1,8-12), koja poziva "obuhvatiti pod jednu glavu u Kristu sve što je na nebesima i što je na zemlji".

Tomislav i Stefani skliznuli su sputanje katoličkog pravovjerja, drugo im nije ni preostalo nego se referirati na Isusovo neposredno vodstvo, onkraj crkvene hijerarhije, zapostavljajući upozorenja sv. Pavla: "Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla" (2 Kor 11,14). Pavao se čudi kršćanima koji izvan Crkve traže Boga: "Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje, koje uostalom ni ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće prevrtati evanđelje Kristovo. Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet! Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet." (Gal 1,6-9) Ne dajmo se zavesti različitim tuđim naucima i isusima koji razgrađuju Crkvu, Tijelo Kristovo.

Dozvola autora za objavu teksta vrijedi jedino i isključivo za portal medjugorje-info.com

RSS Feed

molitveni-zid.gif

najnovije-vijesti-broj-1.jpg

knjiga-fra-tomislava-pervana.jpg

Medjugorje-info.com uses cookies to improve functionality of website and to adjust advertising system.