Turistička zajednica Hercegovačko – neretvanskog kantona/županije je ovih dana završila sa realizacijom projekta „Izrada i postavljanje urbano turističke signalizacije na području Međugorje, Bijakovići i Miletina“ koji je finansirala vlastitim sredstvima.

Postavljeno je ukupno 125 putokaznih znakova za najvažnije turističke atrakcije i ostale važne objekte na ukupno 31 lokaciji na području Međugorja, Bijakovića i Miletine, zatim jedna obavijesna tabla na Križevcu te 5 dvostrano svijetlećih turističkih info panoa sa planom Međugorja i županije. Tri info panoa su postavljena u Međugorju (crkva Sv. Jakova, Križevac, pošta) i po jedan info pano u Bijakovićima i Miletini. Znakovi su izrađeni po važećim zakonskim propisima i u skladu sa evropskim standardima, u prepoznatljivoj smeđoj boji

Projekat postavljanja turističke signalizacije na području Međugorja započet je u maju 2018. godine sa ciljem da se domaćim i stranim turistima omogući lakše kretanje, te da im se daju osnovne turističke informacije o važnijim objektima i sadržajima u Međugorju. Urađen je Glavni projekat postavljanja turističke signalizacije na osnovu kojeg su utvrđene tačne lokacije gdje će znakovi biti postavljeni.

Međugorje je najveće turističko i hodočasničko središte BiH, a rezultat projekta postavljanja turističke signalizacije je unapređenje turističke infrastrukture i bolja prezentacija turističkih resursa Međugorja.

Pogledajte i fotogaleriju:

RSS Feed

Medjugorje-info.com uses cookies to improve functionality of website and to adjust advertising system.