Nekadašnja pučka molitva na Cvjetnicu

Oj, nediljo, cvite pribijeli
Oj, nediljo, cvite pribijeli,
ko no ruža kad zabijeli.

A ja vidim šta ti radiš,
ili sidiš ili pišeš
ili ono čudo gledaš
di džudije Boga biju,
slavnu krunu skidivaju,
a trnovu navijaju.

Doklen drvca dopiraše,
slavna krvca propadoše,
a kamenja raspadoše.
Tu cvige rastijaše,
tri anđela salazaše,
pa to cviće rastijaše,
u tri kite iskitiše.
U vinčiće izvezaše
pa prid Boga donesoše.

Sam Bog sjedi,
Isus sjedi,
Isus progovara:

‘Ko bi ove tri molitve govorio,
tri bi duše sahranio.
Prvu dušu oca svoga,
drugu dušu majke svoje,
treću dušu istu svoju.
Sine Božji budi faljen
u sve vijeke vjekova.
Amen.

RSS Feed

Medjugorje-info.com uses cookies to improve functionality of website and to adjust advertising system.